Przejdź do
traffic logo

Remonty Zielona Góra

Utrudnienia na drogach w mieście

Remonty

Remont Zielona Góra Ludowa
Szczegóły:
Data rozpoczęcia: 2021.08.23
Data zakończenia: 2021.12.11

Remont Zielona Góra Marsz. Rydza Śmigłego
Szczegóły: Ulica jest zablokowana.
Data rozpoczęcia: 2021.10.04
Data zakończenia: 2021.12.30

Remont Zielona Góra Szosa Kisielińska
Szczegóły:
Data rozpoczęcia: 2021.11.22
Data zakończenia: 2022.01.05

Remont Zielona Góra Kupiecka
Szczegóły:
Data rozpoczęcia: 2021.11.08
Data zakończenia: 2021.12.21

Najczęściej zakorkowane

Dane o korkach pochodzą z 11:30

Z korkami w Zielonej Górze spotkamy się głównie w al. Konstytucji 3 Maja i ul. Wyspiańskiego. Dodatkowo tłoczno jest również na ul. Długiej oraz ul. Sulechowskiej.

Informacje drogowe

Korki w innych miastach

Remonty w innych miastach

popup exit

Lista miast